Vattenfall om vindkraft i Svartnäs

Hej Lena,

Trevligt att höra från dig idag. Bifogar här den text vi kom överens om till ert nyhetsbrev. Hoppas den fungerar.Hör gärna av dig igen om något verkar oklart. Vi håller kontakten.

Ingegerd

 Vattenfall och vindkraft i Svartnäs

Som ni vet har Bergvik Skog tillstånd för 53 verk i Räkenberget och Ånglarna. Vattenfall har en option hos Bergvik Skog och arbetar sedan i våras med kompletterande studier som ska säkra kraven i tillståndet inför ett eventuellt investeringsbeslut om att uppföra ett trettiotal verk i området.

Det finns koncession för anslutning till elnätet och för transformatorstationen. En ytterligare förstärkning av elnätet behöver göras för att det ska klara den kapacitet som en vindkraftpark skulle innebära. Förstärkningen som krävs är en ny 1,5 km lång ledning. Vattenfall Eldistribution kommer inom kort att lämna in en ansökan för det till Energimarknadsinspektionen. Handläggningstiden hos Energimarknadsinspektionen beräknas efter det normalt till omkring 18 månader. Det gör att projektet är försenat med motsvarande tid och att investeringsbeslut inte kommer att ske vid årsskiftet 2015/16 som tidigare sagts.

 

Annons
Publicerat i Samtliga | 1 kommentar

Syn med Nacka Tingsrätt 151201 – SLUT UPP!

Hej alla medlemmar!

Ny information om vindkraftläget. Som ni ser har Vattenfall flyttat
fram investeringsbeslutet om vindkraft i Ånglarna/Räkenberget till
tidigast jan. 2017.

Nytt om DalaVind och Enviksberget: Den 1 dec kommer Nacka
Tingsrätt till Folkets Hus Svartnäs kl. 9.30.
Vi har från föreningens sida begärt syn i området Svartnäs-Ryssjön-
området. Först sker en samling i Folkets Hus. Deltagare i mötet
blir folk från Tingsrätten, Länsstyrelsen, DalaVind och Vildmarks-
föreningen. Därefter blir det syn. Vi vill att många från föreningen
deltar för att det ska ge en större tyngd från vår sida.

/MVH Lena Höglund

 

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

Årsmöte 22/3 2014

Datum för årsmöte 2014 är fastställt till lördag 22 mars kl. 14.00 i  Svartnäs Folkets Hus. Vi försöker få dit någon/några av Faluns politiker för att redogöra för sin syn på vindkraft med tanke på att det är valår i år. Vi har ett förslag att medlemsavgiften för 2014 sänks till 50 kr  per familj/fastighet. Bankgiro 654-7566 Plusgiro 56 36 78-2

På kvällen samma dag planerar vi en fest för att fira segern efter den fyra år långa kampen! OBS! Enbart för medlemmar i vår förening! Vi ordnar med catering och taxi till ett självkostnadspris på högst 100 kr/pers. Föreningen står för resterande kostnader. Närmare detaljer om festen kommer senare. Vi vill att ni svarar senast 28/2 om ni kommer, för att vi ska kunna planera allt. Det behövs ett visst minsta antal personer för att det ska gå att ordna festen ca 30 personer, så KOM IGEN! Anmäl er nu! Ni som inte har fått vårt månadsmail kan anmäla er till vår kassör på mobilnr  0246-62111.

Det är verkligen värt att fira att vi vunnit över Falu kommun, Bergvik Skog, Länsstyrelsen m.fl. Tack vare det massiva motståndet och alla Er medlemmar som har kämpat lyckades vi uppnå detta! BRA KÄMPAT!!! /Styrelsen i Svartnäsbygdens Vildmarksförening

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

”Den här platsen älskar jag”

Jonna Jinton har i flera år varit närmast en ikon för människor från tätorten; hur fixar hon det, unga tjejen? Hon har givit oss betydligt äldre tiotusentals tänkvärda tankar om livet här och nu; om vad naturen betyder; om vilka vi är. Inte bara vi här bortom hennes underbara Grundtjärn.

Men… Nu stövlar riskkapitalet – förlåt att jag, slutligen, nämner denna kraft vid sitt rätta namn i dessa sammanhang – in och skövlar även Grundtjärn. Och Jonna vill inte längre bo kvar.

Förlåt mig Kapitalet, men kan ni ens i era vildaste ekonomiska kalkyler förstå hur detta skadar er?!?

Antagligen inte. Och det är just där er ideologi kollapsar.

Jonna: ”Den här platsen älskar jag”

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

Ska människor behöva flytta?

Riskkapitalet – ibland i ohelig allians med kommunen – tvingar människor från mark och gård? Är det OK?

Varför sker detta nästan enbart på landsbygden och numera allt oftare i skogsbygd där skogsbolagen redan röjer helt vilt av den skog de har?

Äntligen ett initierat reportage på SVT! Titta på SVTPlay här =>

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

En vinge hit eller dit…

Falu kommun måste – vare sig de fattar det eller inte – ha en fungerande räddningstjänst kring och i sina vindkraftsparker före Vinter-OS. Annars riskerar det att kunna gå riktigt illa för Sveriges lilla Dalakommun.

Vestasmaskin tappar två rotorblad i Fredrikshamn i Norge i slutet av januari 2014.

http://www.tvmidtvest.dk/indhold/video-vindmoelle-tabte-vinger

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

KD/Odell om vindkraften

Debatt i Svenska Dagbladet:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/argumenten-for-stod-till-vindkraft-haller-inte_8958590.svd

 

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

EPAW: ”Stand Up”

För er som inte känner till EPAW (http://www.epaw.org):

Det är en europeisk organisation som funnits länge och som fått allt fler anhängare i takt med att England och Skottland alltmer flyttar sina vindkraftverk från havet till inlandet. Lägg märke till att ”föregångslandet” Danmark inte byggt på land (”On shore”) sedan 2003 eller möjligen 2004.

Låten ”Stand Up” ==>

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

Styrelsens uttalande över domen

Styrelsen beslöt vid möte 28 januari att för föreningens räkning lämna följande uttalande över domen 2013-01-24 i Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt:

Vi är nöjda men har inte nått ända fram. Efter fyra års kamp
har vi bevisat att vi hade rätt. Större delen av Svartnäsbygden
är nu räddad från vindkraft. Endast två berg av åtta finns kvar,
Räkenberget och Ånglarna, som inte hör till Svartnäs, då de ligger
sydost om Vintjärn och Åg.
Som lekmän har vi kämpat mot Bergvik och deras advokater.
Det känns skönt att det är över. Se också artikel i FaluKuriren:

http://www.dt.se/nyheter/falun/1.6766337-seger-for-de-boende

Vi kommer att noggrant bevaka områdena Räkenberget och
Ånglarna i fortsättningen och se till att de villkor som MPD
( Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation) har ställt verkligen följs. Som vi ser
det måste antalet verk kraftigt begränsas där.

Vi kommer också att lämna synpunkter på Falun Borlänge översikts-
och vindbruksplan och kräva att de berg som klassats som olämpliga
tas bort. Två domstolar har gett oss rätt: Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt (MMD) och Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt (MÖD)! 

Sista datum för synpunkter är 19/2-2014. Ett färdigt förslag finns från Svartnäsbygdens Vildmarksförening, se bifogad fil.

/Styrelsen i Svartnäsbygdens Vildmarksförening

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

KD riks till politiker

Vår förening är fullständigt politiskt obunden.

Därför kan vi i lugn och ro och utan kommentarer publicera denna artikel av Kristdemokraterna 2014-01-27 ==>

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar