Svar till Länsstyrelsen

Här nedan är vårat svar till länsstyrelsen.

Svar från Svartnäsbygdens Vildmarksförening
Vi vill lämna följande svar till Länsstyrelsen ang Bergviks ansökan om vindkraftsetablering i Svartnäsområdet.
Regeringen och riksdagen har satt upp mål för hur mycket energi vi ska få av vindkraftsverken år 2020. Till det skulle behövas ca 3000 – 6000 2MW vindkraftsverk för att nå målet. Skulle alla 2MW verk stå till havs skulle det bli ca 5200, på slätten ca 6800 och i skogsmiljö 8700 verk. Verk i skogsmiljö har 16 – 20 % effektivitet. Vi tror att om vindkraften ska utvecklas på ett bra sätt i Sverige måste rätt verk stå på rätt plats och den platsen är inte i skogsmiljö nära människor. Vi tror inte heller att regeringens mål faller om Bergviks planerade vindkraftspark inte blir av då det enligt uppgifter från vindbolagen själv finns ansökan inne eller på väg in för ca 20 000 verk.
Vi hävdar att Svartnäsområdet är fel plats att etablera en industriell vindkraftspark och att planerna på det ska avslutas. . Vindkraftspark är att betrakta som miljöfarligt verksamhet och vi tycker inte att det passar in så tätt inpå bebyggelse.

Om det ändå kommer att byggas kräver vi att följande krav ingår i Bergviks tillstånd
1. Att tillståndet fastslås utifrån installerad effekt . Bergvik har redovisat i text, fotomontage, skuggningar osv. 115 verk med 2MW effekt så tillståndet måste gälla max 230MW, vilket innebär att om de väljer 3MW-verk så rör det sig om ca 77 stycken verk och om det blir 4MW stora verk så blir det ca 57stycken (ändrat!).
2. Att 35dBA skall gälla till alla fastigheter. 35dBA gäller nu till planlagda fritidsområden, tysta miljöer och områden med lågt bakgrundsljud. Enligt Naturvårdsverket ska 35dBA gälla i områden där ljudnivå är viktigt och där lågt bakgrundsljud finns. Enligt Naturvårdsverket ska särskilt hänsyn tas till vindskyddade områden där vindhastigheten är 50% lägre än vid aggregatet. 35dBA är också den gräns som Danmark använder för att minska risken med lågfrekvent buller vilket är en hälsorisk (enligt Naturvårdsverket och Socialstyrelsen).
3. Att om ändå 40dBA ska gälla som gräns vid fastigheter så ska 35dBA gälla vid de ovan redogjorda områdena (planlagda fritidshusområden, tysta miljöer, där lågt bakgrundsljud finns, vindskyddade områden)
4. Att om samklang och klara toner förekommer så ska dBA gränsen sänkas med 5 dBA
5. Att buller och ökad bullernivå p.g.a. slitage o.dyl. kontrolleras kontinuerligt
6. Att största möjliga hänsyn tas till WTS Wind Turbine Syndrome .
7. Att villkoren som ges kan ändras om vindkraftens hälsorisker påvisas vara större än företrädarna uppger.
8. Att vindkraftsverkens påverkan på häckande fåglar undersöks med 2-årsintervaller .
9. Att Järnvägssträckan Vintjärn till Lilla Björnmossen på samma sätt som sträckan Vintjärn till Åg förblir orörd.
10. Att uppföljning av fastighetspriserna sker på årlig basis för att se om vindkraftsparken påverkar dessa.
11. Att Ryssjöns slädhundsklubb kan fortsätta med sin verksamhet vid sitt spårsystem.
12. Att områdets möjligheter för natur-, kultur och friluftsliv liksom för och turism tillvaratas .
13. Att hänsyn tas till områdets turistföretag så att deras verksamhet kan fortgå och utvecklas.
14. Att under etableringsfasen inga störande transporter sker under icke önskad tid och inga störande byggnationer sker under häckningstider.
15. Att socialstyrelsens rekommendationer om nattro efterlevs.
16. Att Bergvik ansvarar och bekostar de ev. omdragningar av spår om så måste ske avseende skoterleder, skidspår, slädhundsspår osv.
17. Att verk flyttas så inte säkerhetsavstånd sträcker sig över vägar och spårsystem. Detta gäller förutom allmänna vägar även av gammal hävd vägar och skogsvägar som skattemedel utgått till.
18. Att inga verk ska stå så nära hus att gränsvärdena endast kan uppnås om verkens effekt nedskruvas (detta kräver även regeringen).
19. Att när Bergvik bestämt vilka verk de tänkt använda, på nytt gör dB kurvor med koordinater till verk respektive hus med aktuella och riktiga förutsättningar. Vi bifogar den 82-sidiga undersökning vi låtit få gjord där man klart kan se att olika typer av verk och verks höjd ger helt olika dB kurvor.
20. Att färg anpassas så att de smälter in i landskapsbilden bäst (ej vit).
21. Att parkområdena ställs i formation så att de så lite som möjligt påverkar synintrycket .
22. Att hindersbelysning utförs så att så den så lite som möjligt ger en visuell förorening.
23. Att det säkerställs att inte TV, radiosignaler, larm, trygghetslarm, mm störs av vindkraftsverken.
24. Att sprängning och bergskross utförs med minsta störande påverkan på miljö och närboende.
25. Att medel för en framtida rivning fonderas istället för bankgaranti då det är osäkert om en bankgaranti kan gälla mer än 10-15 år.
26. Att de fonderade medlen inte utgör en symbolisk summa utan en faktisk summa på ca 1miljon som är den kostnad det enligt Vindval kostar att demontera ett verk.
27. Att verk som står stilla i 12 månader eller verk som har så störande påverkan att de måste skruvas ner tas bort istället.
28. Att vid rivning hela fundamentet tas bort och återplantering utförs.
29. Att tillståndet inte ska tas i anspråk innan domen vunnit laga kraft.
30. Att tillståndet tidsbestäms
31. Att tillståndet begränsas av verks storlek, antal och inbördes placering.

Styrelsen i Svartnäsbygdens Vildmarksförening

Genom Per Skye sekreterare
(vildmarken.wordpress.com)

Annonser
Det här inlägget postades i Samtliga. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Svar till Länsstyrelsen

  1. Lena skriver:

    Bertil Perssons rapport är verkligen ett starkt argument i vindkraftdebatten!Bullerkartor och tabeller visar verkligen konsekvenserna av olika verk från 2MW till 4MW.Allt är oacceptabelt ur miljö-och hälsosynpunkt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s