Remissvar till Länstyrelsen på Bergviks MKB

Länsstyrelsen 2010-09-21
791 84 Falun

Ärendenummer 551-229-10
Ansökan av Bergvik skog om vindkraftverk runt samhället Svartnäs och Vintjärn med i bygdens befintliga fäbodvallar och fritidsområden där Ryssjön är planlagd fritidsområde. Allt detta i tyst bakgrundsmiljö med bergen som omsluter bygden. Denna kulturrika bygd är rekreationsområde för många människor året om.
Stora vindkraftverk ger buller, skuggor och blinksken. Anses därmed som miljöfarlig verksamhet om omgivningen störs (miljöbalken 9 kap 1§ bilaga 1).
Fel i bullermätningarna ringaktar dessa problem. Exempel finns i kommunerna Kristianstad, Gnosjö, Hylte, Simrishamn, Svedala, Säffle, Ystad m.fl. och Falun som är på marsch med skygglappar och hörselkåpor, varför! ?
Så här går det till.
• En lägre effekt vid bullerberäkningar
• En högre effekt vid energiberäkningar
Lägre effekt, ansökan av Bergvik, 115 st 2 MW nav 105m, rotor 90m, totalhöjd 150m. =230mw
Högre effekt, ansökan av Bergvik, 115st 4-5 MW nav 119m, rotor110m, totalhöjd 180m. =460MW-345MW
Vid effektökning i området flyttas ljudlinjerna avsevärt längre ut från verken. Det lågfrekventa ljudet kräver ökat avstånd från verken, mångdubbelt (se bilaga 8 ). Dessutom finns Aalborg universitet 2010 sektion för akustik. Lavfrekvent stöj fra store vindmöller.
______________________________________________________________________________
• Kräver att beslut tas att Bergvik flyttar ansökan till alternativ placering
• Kräver att utredning sker för lågfrekvent ljud.
• Kräver att utredning för ljusblinket sker

Verksamhetens lokalisering(enligt bilaga 3 MB2:4)
Alternativ placering tillämpas . Saknas detta se MÖD mål 9540-99 ( se bilaga 2)
Enligt miljöbalken 2kap 1§ (se bilaga3) ankommer det på den som bedriver/önskar bedriva den aktuella verksamheten att visa att miljöbalkens hänsynsregler iakttas. Bevisbördeplaceringen stärker därmed försiktighetsprincipens genomförande.
Dessa regler med anvisningar måste följas då hela bygden omringas av VKV. På en totalyta av minst 400kvkm kommer ljudnivå att ligga på 40dbA-70dbA dygnet runt.
Bilagor
Bilaga 1 Miljöbalken Falu kommuns miljökontoret
Bilaga 2 Miljööverdomstolen mål 9540-99
Bilaga 3 Miljöbalken utdrag för 2kap 1§, 2kap 4§, 9kap 1§.
Bilaga 4 Naturvårdsverket mätningar och beräkning av ljud från vindkraft senast uppdatering 18 aug 2010
Bilaga 5 Naturvårdsverket riktvärden för ljud från vindkraft senast uppdatering 18 aug 2010
Bilaga 6 Naturvårdsverket villkor om ljud från vindkraft senast uppdatering 21 april 2009
Bilaga 7 Naturvårdsverket Lågfrekvent ljud senast uppdatering 18 aug 2010
Bilaga 8 Naturvårdsverket buller från vindkraft senast uppdatering 18 aug 2010
Bilaga 9 Naturvårdsverket ljud från vindkraft senast uppdatering 18 aug 2010
Bilaga 10 Europeiska kommissionen buller, direktiv om omgivningsbuller datum 25 juni 2002
Bilaga 11 Socialstyrelsen upplevt buller är faktiskt buller http://www.socialstyrelsen.se publicerad 2009-06-09
Bilaga 12 National Wind Watch http://www.wind-watch.org/faq-noise-p.php
Bilaga 13 Ny Teknik http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article520732.ece

Svartnäsbygdens vildmarksförening

Ove Brodin
(kassör)

Det här inlägget postades i Samtliga, Svart på vitt, Till myndigheter. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Remissvar till Länstyrelsen på Bergviks MKB

 1. Tack för ett klargörande inlägg! skriver:

  Underbart!
  Vem/vilka kan bortse från så kalla fakta utan att riskera att hamna i ”Uppdrag granskning”?
  Tål verksamheten en sådan granskning?
  Jag tvivlar, men döm själva…

 2. vindräv skriver:

  Visst! Hela vårt energisystem bör till uppdrag granskning. Där torde komma att framgå att Sverige producerar 4000 ton högaktivt kärnavfall/år att ta hålla bort från allt levande, samt sådant som kan transportera avfallet till allt levande d v s all luft och allt vatten i 25000 generationer. Av det får vi ungefär hälften av årsenergin vad gäller elen. Nästan den andra hälften kommer från vattenkraft där vi dämmer upp älvdalar och reglerar ytorna upp till femton meter så allt levande som hamnar under vatten dör.
  sedan har vi bestämt att ta bort dessa eländes delar i energisystemet och ersätta m bl a vindkraft som inte lämnar ett gram skit efter sig och som kan tas bort direkt när det inte behövs längre.
  Men då, ochg inte förr gråter folk blod för at deras utsikt förändras.
  Granska gärna det i Uppdrag granskning!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s