115 vindkraftverk söker ägare

Bergvik säljer Svartnäsparken om den blir verklighet. Det har vi berörda vetat om sedan det s.k samrådsmötet 28/5 2009 i Svartnäs Folkets Hus.

Det här inlägget postades i Läst i DT.SE, Samtliga, Svart på vitt. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till 115 vindkraftverk söker ägare

 1. Carl Anders Svensson skriver:

  Som skattebetalare undrar man vem som får de statliga subventionerna för vindkraftverken. Är det Bergvik som får pengarna eller betalar vi till de tyska/ryska/danska företag som köper och bygger vindkraftparken? Och vart går den subventionerade elkraften? Ja, inte stannar den väl i Svartnäs eller ens i Sverige!

  • Jonny Fagerström skriver:

   För att förstå hur det går till att få in pengar från en produktionsenhet (tex ett vindkraftverk) så måste man ha kunskap om elcertifikatsystemet.

   Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor och torv i Sverige. Målet är att öka elproduktionen från sådana energikällor till i nivå med 25 TWh från 2002 års nivå fram till år 2020.

   Elcertifikat kan den få som producerar el med hjälp av vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.
   För att tilldelas elcertifikat för förnybar elproduktion måste man ansöka om godkännande av anläggningen (tex vindkraftverket) till Energimyndigheten.
   När en anläggning är godkänd för tilldelning av elcertifikat utfärdas elcertifikaten av Svenska Kraftnät. Utfärdandet sker löpande den 15:e varje månad på basis av den elproduktion som sker i anläggningen. Elproduktionen inrapporteras därför regelbundet. För varje MW förnyelsebar el som man producerar så får man ett st elcertifikat. Värdet på elcertifikaten varierar över tiden mellan ca 250:- upp till 350:-. Dvs 25-35 öre per Kwh.
   Priset har varierat över tiden från införandet 2003 men trenden är tydlig, det blir dyrare och dyrare.

   Priset styrs av en konstgjord marknad med kvotplikt som grund. Kvotplikten för år 2010 är 17,9 %. Dvs alla bolag som säljer el måste av sin totala försäljning sälja minst 17,9 % förnyelsebar el. Detta skapar en konstgjord efterfrågan på förnyelsebar el. Säljbolagen/leverantörerna måste alltså köpa elcertifikat av producenterna (Tex av ägare av vindkraftverk) Efterfrågan på elcertifikaten skapas därmed genom en lagstadgad skyldighet för elleverantörer att inneha elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning (17,9 %).

   För att producenten (tex ägaren av ett vindkraftverk) alltså skall få inkomster/pengar från de elcertifikat han fått av staten/Svenska Kraftnät måste dessa säljas till en leverantör. Det finns som sagt inget förutbestämt pris på elcertifikaten, utan priset görs upp mellan köpare och säljare vid respektive affär. Försäljningen kan ske direkt mellan köpare och säljare, via elmäklare eller via elhandlare. Köparen och säljaren bestämmer om elcertifikaten ska säljas löpande månadsvis eller säljas i enstaka större affärer.

   Anläggningar (tex vindkraftverk) som tagits i drift efter systemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till utgången av år 2035.

   Som alla förstår så stannar inte dessa pengar i Svartnäs utan de går alltså till producenten/ägaren.

   • vildmarken skriver:

    Tack för ett uttömmande och initierat svar.

    Vi i Svartnäsbygdens Vildmarksförening har läst in oss på vindkraftsfrågan via – vardera! – många hundra timmar på nätet och via möten och diskussioner med politiker och tjänstemän.
    Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) har varit och är vår främsta kunskapskälla och länk till andra föreningar i Sverige. Tack!

 2. Lena skriver:

  Bergvik Skog AB har planer på stora inkomster genom arrendeavgifter.Jag har läst att för ett vindkraftverk ska de få 150 000 kr./år genom att arrendera ut marken för vindkraftutbyggnad.(I nuläget finns,som tur är ingen som har råd att bygga i Jädraås.
  Ownpower,som från början tänkte bygga har backat ur.De har inget finansiellt stöd för detta just nu.Kan ha att göra med att de subventioner som Boverket delar ut till vindkraft ,just nu har tagit slut.De pengar som anslagits t.o.m. 2012 har delats ut).

  Vindkraftbolaget betalar 150 000 kr./år och vkv.Det blir för 230 vkv:(Jädraås+Svartnäs) 35 000 000kr./år. Ta sedan detta ggr. 15 år,så är vi uppe i
  525 000 000 kr. Lägg sedan till Finnskogsriket i södra Hälsingland och beloppet kan fördubblas.En vinst för Bergvik Skog på över 1 000 000 000 kr.
  De,som är ett av de rikaste företagen i Sverige,anser tydligen att de måste öka på sina vinster.
  Vi får hoppas att det gamla ordspråket fortfarande håller.
  ”Den som gapar över mycket ,mister oftast hela stycket”,eller varför inte:
  ”Högmod gå före fall”!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s