Månadsarkiv: juni 2011

Carl Wikings uppsats

Den unge studenten ,Carl Wiking, som studerar på SLU i Uppsala har skrivit denna uppsats om vilka konsekvenser en planerad vindkraftsatsning kan få. Han har studerat Svartnäsområdet och gjort intervjuer med människor där. Carl Wiking kontaktade mig under det vindkraftsseminarium,som Länsstyrelsen … Läs mer

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

Länsstyrelsens beslut om vindkraft i Svartnäsområdet

Miljöprövningsdelegationens beslut angående vindkraften finns här som bilagor. 2011-06-2..     Beslutet Kungörels..      Kungörelsen. Läs hur man överklagar. Vindkraftskarta_Falun  Ny vindkraftkarta Överklagan av beslutet skall vara inne senast 1/8-2011 till Länsstyrelsen  791 84 Falun

Publicerat i Samtliga | 1 kommentar

Bergvik Skog kan komma att överklaga

Bergvik Skog vill avvakta med kommentarerna. Läs här: http://www.dt.se/nyheter/falun/1.3634785-bergvik-kan-komma-att-overklaga  

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

Upprörda känslor i Svartnäsbygdens Vildmarksförening

83 vindkraftverk i Svartnäsbygden accepteras inte. Läs här: http://www.dalademokraten.se/Falun/Vi-ar-upprorda/  

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

Ryssjön drabbas hårt av vindkraftutbyggnaden

Ryssjön är ett planerat fritidshusområde. Nu bryts tystnaden och deras oas i vildmarken slås i spillror. Läs här. http://www.dt.se/nyheter/falun/1.3634772–var-tillvaro-var-oas-har-i-vildmarken-slas-i-spillror–  

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar

Länsstyrelsen säger ja till 83 av 115 vindkraftverk runt Svartnäs

Idag kom beslutet från Miljöprövningsdelegationen. 83 vindkraftverk i stället för 115. Läs här: http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.3632350-ja-till-83-av-115-vindkraftverk-i-svartnas  

Publicerat i Samtliga | 1 kommentar

Klagomål på tillämpning av PEFC:s skogsbruksstandard

En anmälan kan bemästra vindkraften. Följande anmälan, som gäller Bergvik Skog, har jag skickat till PEFC .   Bergvik Skog har brutit mot de regler som PEFC satt upp, och planerar ytterligare omfattande skövling. 1) Den regel som gäller miljö och … Läs mer

Publicerat i Samtliga | Lämna en kommentar