Bergvik riskerar sitt FSC-certifikat pga vindkraftsutbyggnad

Detta är litet komplicerat, men låt oss försöka förklara:

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council.
FSC:s främsta verktyg är att utveckla regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt. FSC:s tio grundprinciper gäller för alla certifieringar i hela världen.

För Sveriges del är det DNV (Den Norske Veritas: http://www.detnorskeveritas.se/), som ombesörjer certifieringen.

Från Svartnäsbygdens Vildmarksförening har vår ordförande tillskrivit DNV (2011-10-19) och frågat vad som gäller för certifikatet vid utbyggnad av vindkraftverk i skogsbygd.
Därefter har en mailväxling skett varvid DNV bl.a kontaktat sin internationella avdelning.

Måndag 6 febr 2012 kommer ett mailsvar från DNV där man bl.a skriver:
=====================================================
Vi skickar nu ut följande besked till alla FSCcertifierade organisationer:

” Vi har fått information från Richard Robertson på Internationella FSC att de har
…”suspended the interpretation given by FSC Sweden.  We are now in the process with them of developing an international interpretation for the construction of windmills in FSC certified forests.
We’ll let you know the outcome shortly.”

Därmed så upphäves beslutet från Svenska FSC om vindkraftverk: att vindkraft inkluderas i begreppet samhällsrelaterad infrastruktur, vilket medförde att det inte fanns hinder att omvandla FSC-skog för vindkraft.

Omvandling av skogsmark för exploatering av vindkraftverk är därmed ej tillåten förrän vi vet utslaget från Internationella FSC.

Den fortsatta handläggningen beror på utfall av regeländringar och vi avvaktar.

================================================================

Det här inlägget postades i Samtliga. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Bergvik riskerar sitt FSC-certifikat pga vindkraftsutbyggnad

 1. Claes-Erik Simonsbacka skriver:

  Ang.: Certifiering av skogsbruk
  Två ex. på korrespondens med FSC och PEFC:
  – Skrivelse av 20 januari 2011
  Efter att jag tagit del av några artiklar bl.a. i tidningen ATL kan
  undertecknad inte låta bli, att reflektera över varför inte Ni, som
  tredjeparts certifieringsorgan, även belyser och beaktar relevanta bindande
  legala krav samt dess konsekvenser för skogsbruket, på grund av den storskaliga vindkraftsutbyggnadens lokalisering till skogsmark.

  Är det inte av intresse även för skogsägarna, Era uppdragsgivare, att Ni
  genom Er certifiering även tydliggör för vindkraftverkens säkerhetsrisker
  och vad som erfordras för, att relevanta delar av de grundläggande
  (väsentliga) hälso- och säkerhetskraven för person och i förekommande fall
  egendom och husdjur skall vara uppfyllda för, att därigenom främja ett säkert, uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk?

  Bifogar en mycket kort sammanfattning av några relevanta krav.

  Ytterligare information finns bl.a. på:
  http://www.skyddamiljön.nu/category/1/8

  Med vänlig hälsning
  Claes-Erik Simonsbacka (Incon)

  – From: Håkan Berglund
  To: incon@
  Cc: Lina Bergström
  Sent: Wednesday, January 26, 2011 12:33 PM
  Subject: Re: Vindkraftverk i skogsbruk

  Hej!
  Jag vill bekräfta för dig att FSC-kansliet har mottagit en kopia av din skrivelse.
  Skulle du kunna klargöra om din skrivelse är ställd som en fråga till svenska FSC-föreningen eller om det gäller ett klagomål på en certifierad markägares markanvändning?
  Om det gäller en skrivelse till FSC-föreningen som förvaltar skogsbruksstandarden bör du söka kontakt med någon av föreningens medlemsorganisationer. Jag hjälper dig i så fall med lämpliga kontaktpersoner i styrelse eller standardkommitté som företräder miljö och sociala intressen.
  Som intressent kan man även driva sitt ärende som ett klagomål. Nedan beskriver jag hur klagomålsprocessen inom FSC-systemt ska gå till. Bifogar en pdf fil som beskriver FSC och klagomålsprocessen.
  Klagomålsprocessen kan summeras enligt följande. Steg 1: I första hand ska du som intressent klaga hos markägaren. Större markägaren (innehav>5000 ha) ska informera dig om vilka rutiner som tillämpas vid klagomål och inom vilken tid som du ska få ett svar på ditt klagomål. Steg 2: Om du inte blir nöjd med markägarens svar så ska du klaga hos certifieringsföretaget som kontrollerar markägaren och skogsbruket på den FSC-certifierade fastigheten. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida http://www.fsc-sverige.org/bli-en-del-av-loesningen/certifiera-dig/certifieringsfoeretag. Certfieringsföretaget ska informera dig om vilka rutiner som tillämpas vid klagomål och inom vilken tid som du ska få ett svar på ditt klagomål. Steg 3: Om du inte heller finner svaret från certifierarföretaget tillfredsställande ska du gå vidare och klaga till högst instans, ASI (Accreditation Services International), som kontrollerar certifierarföretagen. Då kan jag hjälpa dig med kontaktuppgifter (se http://www.accreditation-services.com/contact0.html).
  Om du vill ha hjälp med att komma vidare i klagomålsprocessen eller upplever att ditt klagomål inte hanteras enligt FSC:s standardregler så kan du kontakta mig igen. Jag kan hjälpa dig med hanteringen av ditt klagomål.
  Bästa hälsningar,
  Håkan Berglund

  Då undertecknad inte var/är medlem i någon av FSC:s-medlemsorganisationer övertogs ärendet för vidare handläggning av Patrik Erixon FSL/LRF och Sven- Erick Bengtsson Hishult samt deras nätverk, med viss stöd av undertecknad. Vill avslutningsvis påpeka att Patrik Erixson har varit den drivande och samordnade kraften i ärendets handläggning

  Med vänlig hälsning,
  Claes-Erik Simonsbacka

  PS. Glädjande att kunna konstatera att det mödosamma arbete som förutom ovannämnda även flera andra säkert har bidragit med nu åtminstone resulterat i att beslutet från Svenska FSC om, att omvandling av skogsmark för exploatering av vindkraftverk ej är tillåten förrän utslaget från Internationella FSC erhållits.

 2. Curt Widlund skriver:

  När man tänker på vad som kommer ut från en vindkraftindustri där ineffektiviteten är 97% av generatorns märkeffekt och den enorma mijjöförstörande påverkan vindkraften har anser jag att vindkraftindustri kan ingå i FSC certifiering. Människan drabbas av infraljud som används som tortyrmetod av totalitära stater som Nordkorea och Ryssland.
  Infraljudnivåerna uppgår till ca 100 dB vid 1 Hz

  Infraljud består av frekvenser mellan 0 – 20 Hz som genereras av vindkraftverket. Infra ljudet tilltar med lägre frekvens. Omkring 1 Hz är nivån kring 100 dB.
  En power point presentationmed infraljud information och funktion:
  http://home.kpn.nl/oud/publications/OudM_NAG_EN.ppt

  Infraljudets påverkan på människor och (djur) Video

  Ett sätt att minska infraljudets inverkan i byggnader på Holländska Dutch. Använd Google translate.
  http://www.laagfrequentgeluid.nl/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s