FN, Finnskogen och Århuskonventionen

Här är vår egen – genom ordf Lena Höglunds översättning från engelska till svenska – text om vad FN har för synpunkter på en grupp länders (27 i EU + USA och Kanada) undertecknande av Århuskonventionen. Läs och begrunda. Och begrunda igen…

================

FN:S SYNPUNKTER PÅ AARHUSKONVENTIONENS TILLÄMPNING INOM EU

FN:s kommission UNECE, som stödjer Aarhuskonventionen, har publicerat sina slutgiltiga synpunkter beträffande ett fall som presenterats av Mr. Pat Swords, en irländsk kemiingenjör.

I sammanfattning säger FN, att om EU vill arbeta i enlighet med Aarhuskonventionen, vilken har antagits av EU, måste EU få sina 27 medlemsstater att ompröva sina NREAP( nationella planer för den förnyelsebara energipolitiken).

Aarhuskonventionen kräver att i miljöfrågor ska medborgarna kunna ställa krav på myndigheternas öppenhet, och de ska också tillfrågas av myndigheterna innan något politiskt program beslutas. Konventionen tillämpar de principer som togs i Rio de Janeiro 1992. NREAP i de 27 länderna bryter mot Konventionen. Dessa medlemsländer kräver omfattande subventioner till vindkraft och en industrialisering av stora delar av det turistvänliga landskapet.
Besluten har påtvingats uppifrån och ner utan rättvisande information och utan att befolkningen har rådfrågats. Värre: Programmen har inte ens fastställts av regeringarna själva, utan de har ställts inför den information som kommer från vindkraftindustrin.

Pat Swords, som överklagat till FN, säger: “UNECE har visat att EU:s program för förnyelsebar enegi (NREAP) pågår utan erforderligt tillstånd. detta är ingen bagatellartad fråga. EU har för närvarande 60 000 vindkraftverk med tillhörande infrastruktur, vilket har kostat runt 180 miljarder Euro. Ingen bedömning har gjorts av effektiviteten i dessa satsningar. Sparar man verkligen på fossilt bränsle m.m. ?”

EPAW(European Platform Against Windfarms) och WCFN är också bekymrade över bristen på befogenhet i EU:s energipolitik, vilken hänsynslöst kört över frågan om medborgarnas hälsa (frågan om skadligt infraljud) och skyddet av naturreservat, där vindkraftparker byggts som om de ej skulle orsaka någon skada.
Mark Duchamp, miljövårdare och talesman för de båda organisationerna, säger: “FN har konstaterat att EU:s förnybara energipolitik står i strid med Aarhuskonventionen. Detta innebär att man bryter mot EU-lagar som har röstats igenom för att anpassa EU:s regelverk till Konventionen. Rättsväsendet får avgöra om detta är ett brott mot gällande lag och om man ska kräva personligt ansvar”.

Samtidigt noterar Mr. Swords: “De 27 medlemsländernas förnybara energiprogram (NREAP) skall avbrytas, och rättvisande bedömningar skall göras beträffande t.ex. vilka mängder s.k. klimatgaser, om ens några, som hindras av det stora antal vindkraftprojekt som planeras. Faktiskt har gjorts ett antal studier av oberoende ingenjörer, som visat att vindkraftutbyggnad inte har någon effekt alls på s.k. klimatutsläpp.”

Duchamp, talesman för WCFN, hävdar att det är oacceptabelt att lita på Miljökonsekvens-beskrivningar gjorda av vindkraftexploatörerna själva. “Det är ett hån mot mänsklig intelligens och brist på respekt för varje medborgare inom EU. Ändå är det vad som har pågått fram till dags dato med katastrofala följder för skyddade arter av fåglar och fladdermöss.”

Slutsats från Pat Sword: “EU:s program för förnyelsebar energi (NREAP) har kringgått en rättvisande bedömning och ett demokratiskt ansvar, och EU har bedömts bryta mot Aarhus-konventionen. NREAP för de 27 medlemsländerna måste avbrytas och en objektiv bedömning måste göras. Allmänheten måste informeras och inbjudas att delta i det slutgiltiga beslutet.
Aarhuskonventionen skyddar människors demokratiska rättigheter. Därför är det av största vikt att den upprätthålls.”

Annonser
Det här inlägget postades i Samtliga. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till FN, Finnskogen och Århuskonventionen

  1. vildmarken skriver:

    Helt fantastiskt! Särskilt samma vecka som politikerna i Vansbro backar! Snart står väl falupolitikerna ensamma på sina underminerade barrikader…

  2. kallepelle skriver:

    Man kanske skall hålla isär Åborg (med akvaviten) och Århus. Det senare ligger på andra sidan Limfjorden och är en betydligt mindre och mycket gemytligare liten stad????

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s