Läkartidningen varnar för vindkraft

I senaste numret av Läkartidningen (2013-08-06) varnar två specialister på ÖNS (Öron/Näsa/Hals) för infraljudet från vindkraftverk.

Rubriken är: ”Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk” och ingressen är ”Infraljud från vindkraftverk påverkar innerörat och utgör en möjlig hälsorisk för personer med migrän eller annan typ av central sentitisering. Regelverket för nyetablering av vindkraftverk bör revideras med hänsyn tagen till denna omständighet, anser artikelförfattarna. ”

Så vågar det alltså sägas i medicinsk press, det som Dr Nina Pierpont visat för flera år sedan (http://www.windturbinesyndrome.com/wind-turbine-syndrome/) och som Waubra Foundation i Australien (http://waubrafoundation.com.au/) dokumenterat under lång tid. Kanske kan artikeln i Läkartidningen medföra ett trendbrott? Om artiklen publiceras i läkarnas egen tidning så ska väl frågan om  vindkraftens hälsorisker även kunna debatteras i massmedia?

Här är artikeln =>

Det här inlägget postades i Till myndigheter. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Läkartidningen varnar för vindkraft

 1. Curt Widlund skriver:

  En bra artikel som överstämmer med mångas erfarenheter av vindkraften. Jag skulle gärna se mätning av människans kortisol, EKG, EEG och rörelsemönster hemma hos drabbade med och utan vindkraftljudet över en längre tid med uppföljning varje månad. De mätningar jag sett är det bara dBA värdet som anges då jag tror att de frekvenser som en dBC mätning hat större påverkan på människan men som inte visar sig genast utan efter lång tid.
  Hjärnvågsstimulering är Beta vågor 14 -30 Hz, Alfa 9 – 13 Hz, Theta 4 – 8 Hz, Delta 1 – 3 Hz. Dessa frekvenser finns med från vindkraftverket. Beroende på vindkraftverkseffekt, tornhöjd, vindhastighet och tillverkare kan de låga frekvenserna från vk variera i styrka och frekvens och har en mycket längre räckvidd än de högre frekvenserna. Enda skyddet är ett hus byggt i bly eller tjock betong utan fönster som utestänger infraljudet. Dessa frekvenser mäter man med dBC filter de hörs inte men förnims och påverkar kroppen via luften och kan förekomma som vibrationer i marken och huset och förstärkas genom resonanser. Låt inte vindskraftljudet bli en ny asbestkatastrof, neurosedyn eller rökningskatastrof som skördar liv och hälsa. Stäng vindkraften tills en vi är säkra på att inga vindkraftsyndrom uppstår som långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom.

 2. Curt Widlund skriver:

  Om inte Naturvårdsverkets gränser för ljud kan hållas skall vkv automatiskt stängas av. Naturvårdsverket anger 40 dBA för områden med naturliga störningar,
  För tysta områden rekommenderas högsta nivån till 35 dBA. Borde också gälla dBC mätningar hos närboende till vindkraftverk.
  I USA där störningar påverkar boende stängs vindkraften av under natten. Ett annat alternativ är som jag skrev i första meningen. Eller vindkraftägaren måste tvångsinlösa bostäder till marknadspris före vindkraftutbyggnaden. Eller flytta vindkraftverken som stör.

  • Curt Widlund skriver:

   Komplettering: Vindkraftägaren förstår endast olägenheten för vindkraftverk förrän det kostar att överskrida de ljudnivåer Naturvårdsverket fastställt. Mätningar för överskridande av ljudnivån måste göras under längre tid för olika väder och vindförhållanden.

 3. Curt Widlund skriver:

  En bra artikel som överstämmer med mångas erfarenheter av vindkraften. Jag skulle gärna se mätning av människans kortisol, EKG, EEG och rörelsemönster hemma hos drabbade med och utan vindkraftljudet över en längre tid med uppföljning varje månad. De mätningar jag sett är det bara dBA värdet som anges då jag tror att de frekvenser som en dBC mätning hat större påverkan på människan men som inte visar sig genast utan efter lång tid.
Hjärnvågsstimulering är Beta vågor 14 -30 Hz, Alfa 9 – 13 Hz, Theta 4 – 8 Hz, Delta 1 – 3 Hz. Dessa frekvenser finns med från vindkraftverket. Beroende på vindkraftverkseffekt, tornhöjd, vindhastighet och tillverkare kan de låga frekvenserna från vk variera i styrka och frekvens och har en mycket längre räckvidd än de högre frekvenserna. Enda skyddet är ett hus byggt i bly eller tjock betong utan fönster som utestänger infraljudet. Dessa frekvenser mäter man med dBC filter de hörs inte men förnims och påverkar kroppen via luften och kan förekomma som vibrationer i marken och huset och förstärkas genom resonanser. Låt inte vindskraftljudet bli en ny asbestkatastrof, neurosedyn eller rökningskatastrof som skördar liv och hälsa. Stäng vindkraften tills en vi är säkra på att inga vindkraftsyndrom uppstår som långvarig stress leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom.


 4. Curt Widlund skriver:

  En snabb beräkning av Bernd Stümer om CO2 utsläpp från vindkraftverk visar att vindkraften inte kan ta igen den CO2 den själv orsakat under sin ekonomiska livstid. Det skulle behövas mer än 30 år för att gå jämt ut. Flera poster där vindkraften förorsakat ökning av CO2 utsläpp saknas. Jag har gjort en snabb undersökning av energiåtgången för ett 3 MW vindkraftverk att tillverka och sätta upp ett vindkraftverk från malm till fungerande vindkraftverk. Att börja med skall ca 800 ton järnmalm brytas, sintras till pellets, smältas osv. tillverkning av torn och maskinrum med broms, axlar, växellåda för 3000 – 5000 hästkrafter och generator. Betongfundament med kraftig armering ca 1100 ton, armering 31 ton ( 1 ton stål kräver 2MWh/ ton stål.) Bilar med släp och tornlastdelar drar 17 l disel/mil. Det här visar en liten del av av energiförbrukningen. Resultatet verkar visa på att vindkraftverket aldrig kan återbetala den energi som förbrukats. Stoppar vi vindkraftutbyggnaden minskar energiförbrukningen och CO2 utsläppen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s