Om oss/Medlemskap


Denna blog är Svartnäsbygdens Vildmarksförening:s ansikte utåt.

Om du inte gillar eller vill lyssna på Björn Afzelius sång om hur vi tänker stoppa skövlingen av vårt Finnskogsrike så hoppa över detta:
http://www.youtube.com/user/jennynyberg#p/c/1/kTfCSnuLgUI

Här vill vi informera, diskutera, ifrågasätta och skapa debatt kring den storskaliga vindkraftsutbyggnaden i skogsbygd i allmänhet och i Svartnäsbygden – en
del av Finnskogsriket – i Falu kommun i synnerhet.

Föreningen bildades i juni 2010 i samband med ett informationsmöte med representanter för FSL – Föreningen Svenskt Landskapsskydd
(http://www.landskapsskydd.se/)
och Föreningen För Småskalig Vindkraft i Lillhärdal (http://www.wetterstrand.com/ffsv/).

Vi är medlemmar i FSL.

Detta är styrelsen 2012:

Ordförande: Lena Höglund
Sekreterare: Per Skye
Kassör: Ove Brodin
Ledamot: Gunilla Sjöberg
Ledamot: Kjell Elfsberg
Webmaster: Jarl Almström

Du når oss på mailadress: vildmarken@yahoo.se

==========
==========
MEDLEMSKAP
==========

Medlemskapet kostar 100 kr/år för enskild medlem. Familj eller företag 200 kr/år.
Plusgiro 563678-2 eller Bankgiro 654-7566.

Ange namn och adress.
För att hålla kontakt från oss är det önskvärt med mobilnummer och FRAMFÖRALLT MAILADRESS så att vår månatliga sammanfattning om vad som hänt kan nå er.
========================================================================================================================================================
========================================================================================================================================================
Vi är emot ALL utbyggnad av storskalig vindkraft – “parker” om hundratals uppemot 200 meter höga vindkraftverk i underskön och storslagen svensk natur; Som
att spraya graffiti över da Vincis Mona Lisa. Sådana parker hör hemma där de en gång kom ifrån – havet!

Notera att Danmark – genom företaget Vesta ledande i världen på denna teknik och de som helt säkert skulle stå för en utbyggnad i Svartnäsbygden – inte har
byggt ett enda landbaserat vindkraftverk sedan 2003!

Föreningen har gemensamt lämnat remissvar till:
–Länsstyrelsen i Dalarna på Bergvik Skogs Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med deadline 2010-09-23
–Falu kommun på kommunens förslag till vindbruksplan med deadline 2010-09-30

Och oerhört många andra instanser! Se ”Detta har hänt”!

Vi har också låtit bekosta en OBEROENDE bullermätning – ett utlåtande på 82 sidor med tillhörande tabeller och bullerkartor som visar gränslinjer för buller
utifrån 3 olika alternativ av val på vindkraftverk, där effekten (mätt i MwH) är den viktigaste.
Den mätningen visar på helt andra gränsvärden/avstånd än vad som visas i Bergviks MKB.

Vi har inlett och söker vidare kontakt med naturskyddsföreningarna i Dalarna och Hälsingland och – förhoppningsvis! – även Gästrikland.

Vi börjar få en allt mer nära kontakt med föreningarna Finnskogsriket (http://www.finnskogsriket.com/) och
Finnsam (http://www.finnsam.org/).

Sist, men inte minst, vi brinner för engagemanget att rädda vår bygd!
Åt oss själva!
Åt våra barn och barnbarn!
Åt fritidsboende från Sverige, Tyskland, Holland m.fl länder!
Åt kommande vildmarkstörstande i Sverige och utomlands!
Åt eftervärlden!

Le gärna! Tyck gärna att vi är naiva som slåss emot detta enorma kapital. Denna enorma maktapparat. Vi kände en besvikelse som nu har övergått i ilska – ja
vrede – hur vi behandlas.

Nej: Även om lilla vi inte har dessa miljarder i lobbypengar så tänker vi slåss så länge vi finns kvar här uppe i skogarna. Så… Come on!!