Detta har hänt/ska hända


2009-05-28 Samrådsmöte Svartnäs Folkets Hus
2009-12-29 Bergviks ansökan till Lst i Dalarna 2009-12-29
2009-12-29 Miljökonsekvensbeskrivning Del A
2010-09-07 Vår blogg skapas
2011-01-08 Styrelsemöte kl 14 i Ryssjön
2011-01-10 Möte med Annonsbladets journalist Lars Rindeskär för att framföra vår syn på vindkraftsplacering
2011-03-05 Styrelsemöte kl 13 i Ryssjön
2011-03-12 Årsmöte Svartnäs Folkets Hus
2011-03-31 Länsstyrelsens seminarium ”Vindkraftens förutsättningar i Dalarna” på First Grand Hotel i Falun. Lena och Hans Höglund deltog idebattenochiettefterföljande TV-inslag (visades 29/8).
2011-04-14 Möte med Falu Framåt. Lena Melander, Miljöförvaltningen, Angela Poroli, Folkhälsan och Jonny Gahnshag, Tillväxtrådet
2011-05-07 Arbetsmöte Svartnäs Folkets Hus
2011-05-12 Möte med Peter Svantesson och Sture Björk. De ville träffa vår styrelse i Svartnäs Folkets Hus
2011-06-04 Arbetsmöte Svartnäs Folkets Hus
2011-06-15 Informationsmöte av Dalavind om vindkraftetablering åt Västerås stift på deras mark på Enviksberget.
2011-06-22 Jonny Ghanshag kallade till möte i Ryssjön. Han kom ej, men det gjorde reporter och fotograf från Falukuriren. Ridå!
2011-06-22 Länsstyrelsens beslut 2011-06-22
2011-06-22 Vindkraftskarta_Falun
2011-07-03 Styrelsemöte hos Lena och Hans Höglund
2011-07-09 Arbetsmöte Svartnäs Folkets Hus
2011-07-26 Finnskogsrikets överklagan 2011-07-26
2011-08-02 Möte med Jonny Gahnhag i Ryssjön kl 09:30–12:30. Medföljande journalist.
2011-08-06 Arbetsmöte Svartnäs Folkets Hus
2011-08-29 TV4-inslag ”Proteserna mot vindkraftsutbyggnaden i Svartnäs fortsätter. Vår ordf Lena Höglund intervjuas.
2011-09-03 Arbetsmöte Svartnäs Folkets Hus
2011-09-07 Skrivelse till Jonny Gahnshagen äskade om pengar.
2011-09-12 Vår ordf Lena Höglund intervjuad i ICA-kuriren. Artikel i v42.
2011-10-08 Arbetsmöte Svartnäs Folkets Hus
2011-10-17 Bergviks överklagan
2011-10-22 FSL, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, har extra årsmöte i Svartnäs Folkets Hus
2011-10-24 Vår ordf Lena Höglund och Annelie Jonsson, Båtpers, blir intervjuade av Falukuriren.
2011-11-01 Styrelsemöte hos Lena och Hans Höglund
2011-11-02 Grävande journalisten Mattias Karlsson med fotograf träffade oss i Ryssjön.
2011-11-07 Med anledning av Bergviks överklagan beslutar Länsstyrelsen att kungöra målet. Yttranden ska ha inkommit senast 2011-12-16.
2011-11-13 Arbetsmöte i Ryssjön
2011-11-30 Per Skyes yttrande till Bergviks överklagan
2011-11-30 Yttrande från Dalarnas Indianmuseum
2011-11-30 Yttrande från Ryssjöns Slädhundsklubb
2011-11-30 Yttrande från Vildmarksstationen
2011-11-30 Yttrande från VISIT Ryssjön
2011-12-07 Yttrande från fastighetsägare i Ryssjön (34 klaganden)
2011-12-10 Styrelsemöte kl 13 i Ryssjön
2011-12-16 Sista dagen att komma in med yttranden till den kungörelse länsstyrelsen i Dalarna utlyste 2011-11-17 med anledning av BergviksöverklaganpåLänsstyrelsensbeslut 2011-06-22. Ärendethamnar nu i Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt
2012-02-04 Styrelsemöte i Ryssjön
2012-02-07 REMISSVAR till Energi- och KlimatstrategiiDalarna
2012-03-24 Kl 14 Årsmöte Svartnäs Folkets Hus
2012-04-28 kl 13 Arbetsmöte inför våra yttranden till Mark- och miljödomstolen
2012-05-07 Sista dag för yttrande till Mark- och miljödomstolen.
2012-05-14 Sammanträde med Mark- och miljödomstolen kl 09.00 i Falurummet, Falu folkets hus, Teatergatan, Falun. OBS!! Öppet för allmänheten!
2012-05-15 Eventuell fortsättning på sammanträdet. Mark- och miljödomstolen gör sk ”syn” i Svartnäsbygden.
2012-10-11 Mark- och miljödomstolens dom: NEJ till Bergviks ansökan om att få bygga 115 vindkraftverk i Svartnäsprojektet, och de upphäver också Länsstyrelsens
tillstånd till 83 vindkraftverk.
2012-11-01 Sista dag att överklaga Mark- och miljödomstolen dom till Mark- och miljööverdomstolen.
2012-11-01 Bergvik/Foyen inkommer med överklagande och prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Pga hög arbetsbelastning begär man anstånd med skäl förprövningstillstånd t.om 30 november 2012.
2012-11-30 Bergvik/Foyen inkommer äntligen – efter 50 dagars handläggning av tre jurister! – med sina skäl för prövningstillstånd till MMÖD.
2013-01-16 MMÖD fattar beslut ang prövningstillstånd för Bergvik/Foyens överklagande av Mark- och miljödomstolens (MMD:s) beslut 2012-10-11.
2013-01-23 MMÖD:s beslut meddelas: Bergvik/Foyen beviljas prövningstillstånd. Motparten bestående av 82 föreningar och enskilda fastighetsägare får tillfälle att yttra sig över Bergvik/Foyens överklagande till 2013-02-06.
2013-02–03 Ett antal myndigheter – Länsstyrelsen i Dalarnas län, Kommunstyrelsen i Falu kommun, Miljönämnden i Falu kommun, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Naturvårdsverket – lämnar yttrande till MMÖD angående MMD:s totalstopp. Särskilt noterar vi och gläds åt Naturvårdsverkets glasklara uppslutning bakom MMD:s dom.
2013-04-19 Bergvik inkommer via Advokatfirman Foyen med yttrande och slutföran av talan i målet. Förutom den egna talan om 20 sidor plus ett antal kartbilagor har man bilagt ett antal yttranden från Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och EU.
2013-06-07 Sista datum att yttra sig över myndigheternas yttrande och – FRAMFÖRALLT!! – Bergvik yttrande och sluttalan!
2013-05-23 Syn i Svartnäsområdet! Mark- och miljööverdomstolen kommer upp. Synen startar vid Svartnäs kyrka/badplatsen och beräknas ta hela dagen. Ta med rejält med fika!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s