Kalla Fakta


På den här sidan lägger vi in det bästa vi har av fakta kring allt som rör vindkraft – miljö, ekonomi, politik osv.

Meningen är att denna sida ska vara en kunskapskälla att ösa ur för politiker, tjänstemän,  journalister och – mest viktigt – för er ”vanliga” besökare. Vi hoppas och tror att ni finner mycket av värde här. En del av materialet finns också på vår huvudsida ”Hem”.

Först av allt den fantastiska sajten Elstatistik.se, där du kan följa elproduktionen i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland var 10:e minut under ett dygn eller varje timme under 14 dagar.

Statistiken är uppdelad på produktion via vattenkraft, kärnkraft, värmekraft, vindkraft och övrig kraftproduktion. Du kan också se hur mycket elkraft som exporteras eller importeras.

Sajten visar på ett nästan övertydligt sätt hur kärnkraften producerar mycket jämnt medan vattenkraften levererar kraftigt de timmar på dygnet när elbehovet är stort. Behöver det kommenteras att vindkraften producerar oerhört litet och erhört ojämnt?

 
   Detta är en fantastisk sammanställning av det mesta som har med vindkraftsutbyggnad att göra – initierat och tydligt framställt. Vederhäftigt och samtidigt engagerat. Alla som på minsta sätt är intresserade av frågan borde läsa och begrunda!

Vindkraftens pengar

Detta är en komprimerad, men lättläst och lättförståelig sammanställning av kostnaderna för att producera el med hjälp av vindkraft. Nästan skrämmande läsning!

Beräknade utsläpp av växthusgaser från uppförande av ett 2 MW vindkraftverk

Beräkningar av detta slag kan aldrig ge exakta resultat, men detta visar att det är fråga om enorma mängder CO2-utsläpp. Ändå har författaren inte tagit med de enorma transporter på 40-50 meter långa speciallastbilar med medföljande 2-4 varningsfordon som krävs.